Struktur og styring af elnet ved udbredelse af elektromobilitet – konceptudvikling og studier fra udvalgte case områder

 

Baggrund:

I Tyskland tegner transportsektoren sig for omkring 30 % af det samlede energiforbrug. I betragtning af klimaudfordringerne og de faldende oliereserver kan elektromobilitet blive en vigtig forudsætning for at tilvejebringe bæredygtig transport, der baserer sit behov for energi på lokale landbaserede eller offshore vindmølleanlæg. Elektromobilitet er i vid udstrækning bestemt af vigtige faktorer som batteriernes kapacitet til at lagre energi, køretøjernes effektivitet, køreafstande, såvel som muligheder for ladning og elforsyningsnettets struktur. I forhold til sidstnævnte er en specialiseret infrastruktur til opladning af elektriske køretøjer for øjeblikket normalt ikke tilgængelige. Det er også af stor betydning, at elforsyningsnettets eksisterende infrastruktur generelt set ikke er forberedt for tilslutning af elektriske køretøjer i større udstrækning.

Dette indebærer at udbredelse af elektromobilitet kan blive forsinket fordi elforsyningsnettet ofte ikke er forberedt til at transmittere den strømmængde, som er nødvendig for at oplade elektriske køretøjer. Derfor er der behov for undersøgelser og udvikling af koncepter og teknologier, som kan medvirke til at løse forhindringerne relateret til opladning og tilpasning af strukturerne i elforsyningsnettet, som er krævet ved større udbredelse af elektromobilitet. I den forbindelse er det også vigtigt at inddrage mulighederne for ladning og afladning af batterier på elektriske køretøjers som tilsluttes elforsyningsnettet. Det kan være med til at balancere produktion og forbrug af elektricitet, således at der opnås et mere robust elnet.
 

Formål og resultater:

På denne baggrund har denne arbejdspakke som overordnet mål at udvikle og validere koncepter og teknologier, der understøtter intelligent styring og etablering af tilpassede strukturer i elforsyningsnettet, som tager højde for udbredelse af elektromobilitet. Inden for denne ramme forventes følgende hovedresultater:

  1. identificere, beskrive og vurdere koncepter og teknologier til Smart Grid styring og etablering af strukturer i elforsyningsnettet, der er tilpasset udbredelsen af elektromobilitet.
     
  2. udvikle et koncept der understøtter beslutninger om implementering af elektromobilitet i konkrete geografiske områder, idet der tages højde for parametre som kabelinfrastruktur, forbrug af vedvarende energi, logistiske forhold.
     
  3. skabe overblik over teknologier til elektromobilitet Smart Grid styring.
     
  4. teste udviklet koncept i udvalgte case-områder (f.eks. Kreis Nordfriesland og Flensburg) ved at udvikle scenarioer (5, 10, 15 år) for forskellige grader af udbredelse af elektrisk mobilitet i transportsektoren, inklusive overvejelser om systemer til betaling.

Ansvarlig partner:

Fachhochschule Flensburg (FH-Fl)
Kanzleistraße 91-93, 24943 Flensburg


Prof. Dr. Joachim Berg


joachim.berg@fh-flensburg.de
+49 461 805 1208