Forretningsudvikling, formidling og kompetenceudvikling relateret til elektromobilitet
 

Baggrund:

Markederne for udstyr og services til branchen for elektromobilitet forventes at vokse hurtigt over de kommende år som følge af øget udbredelse af elektriske køretøjer. Udviklingen vil blive drevet af de enorme energi- og klimaudfordringer som transportsektoren står overfor, som kræver et skifte til løsninger der er energieffektive og baseret på ikke-fossile brændstoffer. Derved opstår der nye forretningsmuligheder, også for region Schleswig-K.E.R.N. og Syddanmark. Interessante potentialer findes især i forbindelse med horisontal spredning af kompetencer og positioner indenfor elektroteknik og energihåndtering til markederne for elektriske køretøjer. For bedst muligt at udnytte disse muligheder er det imidlertid nødvendigt at understøtte og koordinere indsatsen for forretningsudvikling. Dette er i fokus i denne arbejdspakke.

Derudover er viden om markedsmuligheder afgørende for at især små og mellemstore virksomheder kan vurdere deres forretningspotentialer. Og det er vigtigt at aktiviteterne i virksomhederne indgår i samspil med viden og forskning, der er i stand til at underbygge den internationale konkurrencedygtighed. Demonstration af og information om den regionale indsats på området for elektromobilitet er vigtig for at øge bevidstheden om mulighederne på de nye markeder. Derfor arbejder denne arbejdspakke også med formidling og kompetenceudvikling i relation til den regionale indsats på elektromobilitetsområdet.
 

Formål og resultater:

På denne baggrund er det overordnede formål for arbejdspakken at understøtte forretningsudvikling inden for elektromobilitetsbranchen gennem koordinering og fremme af den regionale indsats, så den tilgodeser virksomhedernes behov. Derved bliver der skabt markedstræk og synergi på områder, der er af interesse for regionen. Desuden retter arbejdspakkens aktiviteter sig mod at øge bevidstheden om de regionale udviklingsmuligheder og forbedre kompetenceudvikling. Det opnås ved at gennemføre aktiviteter der sigter mod følgende resultater:

 1. fremme innovationsprojekter og skabe privat-offentlige partnerskaber målrettet udvikling og anvendelse af ny regionalt baseret teknologi og koncepter til elektromobilitet,
   
 2. give inputs til udvikling af regionale elektromobilitetsnetværk i samarbejde med relevante eksisterende tyske og danske initiativer til erhvervsudvikling og vidensopbygning,
   
 3. støtte demonstration af de regionale cases og kompetencer inden for elektromobilitetsbranchen, for eksempel elektro-rally events, udstillinger og virksomhedsbesøg
   
 4. monitere den regionale industrielle position og initiativer relateret til elektromobilitet,
   
 5. beskrive markedsmuligheder for potentielle regionale leverandører af komponenter, systemer og services til elektromobilitetsbranchen,
   
 6. beskrive regional viden og forskningsindsats og identificere den offentlige sektors interesser,
   
 7. identificere regionale behov for kompetenceudvikling på forskellige niveauer og foreslå specifikke aktiviteter i form af kurser m.v.
   
 8. udvikle og formulere en strategi for regional erhvervsudvikling inden for elektromobilitet
   
 9. formidle information om elektromobilitet gennem nettet, seminarer, workshops, etc.

 

Ansvarlig partner:

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Bjerggade 4K, DK-6200 Aabenraa

Gustav Nebelgn@soenderjylland.dk
+45 3055 3165