Konvertering af køretøjer til elektrisk drift gør det således muligt at forsyne store dele af transportsektoren med ’grøn elektricitet’. Det giver mindre udledning af drivhusgasser, ligesom det reducerer luftforureningen og støjbelastningen, som vi kender fra forbrændingsmotorer. Elektromobilitet kan være med til at løse transportsektorens klima- og miljøudfordringer.
 

På den baggrund forventes det, at markederne for elektromobilitet vil vokse kraftigt i de kommende år.

 

Nye Markedsmuligheder

Schleswig-K.E.R.N. und Süddänemark Den dansk-tyske grænseregion har allerede i dag stærke kompetencer og markedspositioner inden for elektroteknik og energihåndtering. Og der fi ndes et potentiale for at anvende denne viden på de voksende markeder for elektriske køretøjer. For at udnytte mulighederne er der behov for en fælles indsats, der udvikler specialiseret viden og som understøtter forretningsudvikling. Det indebærer behov for forbedrede kompetencer og netværksdannelse inden for mekatronik, effektelektronik og energihåndtering, som kan understøtte udvikling af ny teknologi.
 

 • Den høje andel af kuldioxid-emissionerne fra transportsektoren og afhængigheden af ​​fossile brændstoffer:
  • Behovet for energieffektive transport teknologier og overgangen til ikke fossile brændstoffer.
  • Markederne for elektroniske komponenter, systemer og tjenester i den elektrisk mobile sektorer vil vokse betydeligt.
    
 • Potentialet for horisontal spredning af elektriske- og energistyrings kompetencer fra ​​Schleswig-Holstein (SH) og syd Danmark (SD) til de globale markeder, skal vokse i en kommende EM branche.
   
 • En fokuseret grænseoverskridende indsats indenfor elektrisk mobilitet er nødvendigt, for at udvikle videngrundlaget og forretningsaktiviteterne.
   

 

Målrettet grænseoverskridende elektrisk mobilitet

En målrettet indsats i forbindelse med elektrisk mobilitet, vil klart forbedre og styrke de eksisterende regionale initiativer i forbindelse med udvikling af mekatronik og energieffektive teknologier.