eMOTION er et grænseoverskridende dansk-tysk projekt med det formål, at fremme udviklingen og anvendelsen af nye teknologier til bæredygtig elektrisk mobilitet.

 

En stærk dansk-tysk grænseregion

Den dansk-tyske grænseregion har allerede i dag stærke kompetencer og markedspositioner inden for elektroteknik og energihåndtering. Og der fi ndes et potentiale for at anvende denne viden på de voksende markeder for elektriske køretøjer.

 

Viden og forretning

Med fokus på at udnytte de voksende markedsmuligheder knyttet til elektromobilitet er det overordnede mål for eMOTION:

  • opbygge viden, fremme innovationsprocesser og etablere netværk, som understøtter udvikling og anvendelse af ny teknologi, der muliggør bæredygtig elektromobilitet
     
  • understøtte forretningsudvikling inden for vigtige værdiskabende og vidensbaserede industrier

 

Projektet er opbygget som vist i grafikken nedenfor. Indsatsen med videnopbygning indeholder en række arbejdspakker målrettet udviklingen af en fælles tysk-dansk vidensbase vedrørende teknologier, der understøtter elektromobilitet.