En målrette, grænseoverskridende indsats for

anvendelse af elektrisk mobilitet er nødvendigt.

 

På denne baggrund eksisterer der et potentiale for en horisontal spredning af region Schleswig-K.E.R.N. og Syddanmarks kompetencer og markedspositioner indenfor elektroteknik og energihåndtering til de nye markeder, som bliver skabt af den voksende industri, der fremstiller elektriske køretøjer. Imidlertid er en fokuseret fælles tysk-dansk indsats nødvendig for at udvikle vidensniveauet og forretningsaktiviteter målrettet de specialiserede krav fra elektromobilitets markederne.

Dette indebærer behov for forbedrede kompetencer inden for mekatronik, effekt-elektronik, og energihåndtering såvel som involvering af potentielle leverandører til elektromobilitets branchen. En sådan fokuseret indsats kan fremme og styrke allerede eksisterende regionale udviklingsinitiativer relateret til mekatronik og teknologier til energieffektivisering. Herunder Kompetenzzentrum Leistungselektronik Schleswig-Holstein (KLSH), Kompetenzzentrum Elektrische Mobilität Schleswig-Holstein (KESH), Lean Energy Cluster (LEC), Mechatronics Cluster Denmark
 

Visionen

Visionen for eMOTION projektet er, at region Schleswig-K.E.R.N. og Syddanmark udvikler sine kompetencer inden for elektroteknik og energihåndtering og bliver en ledende leverandør til udvalgte niche markeder inden for elektromobilitets branchen. Levering af robuste, pålidelige og energieffektive komponenter og systemer til elektriske køretøjer og deres opkobling til et intelligent el-net er i fokus.
 

Projektets mål

eMOTION målretter sig udnyttelse af de voksende markedsmuligheder for komponenter og systemer indenfor elektroteknik og energihåndtering, som anvendes i branchen for elektromobilitet. Det omfatter teknologier og koncepter, som kan bruges til udvikling og fremstilling af konkurrencedygtige produkter til elektriske køretøjer og deres tilkobling til et intelligent elforsyningsnet. Fokus er på mulighederne for udvikling og horisontal markedsspredning af industrielle kernekompetencer i Schleswig-K.E.R.N. og Syddanmark til markederne for elektromobilitet.

 

Det overordnede mål for eMOTION indenfor en dansk-tysk ramme er at:

 • opbygge viden, fremme innovationsprocesser, og etablere netværk som understøtter udvikling og anvendelse af ny teknologi, der muliggør bæredygtig elektromobilitet.
 • understøtte forretningsudvikling inden for vigtige værdiskabende og vidensbaserede industrier.


Projektet er opdelt i to hovedkomponenter med specifikke mål som vist nedenfor. Den første og største komponent målretter sig udvikling af en fælles tysk-dansk vidensbase vedrørende teknologier der understøtter elektromobilitet. Den anden komponent fokuserer på forbedring af grænseregionens muligheder for forretningsudvikling relateret til elektromobilitet.
 

A.      Opbygning af viden der understøtter udvikling og anvendelse af ny teknologi:

 

 1. Smart Grids til elektriske køretøjer – struktur og styring

  • Udvikle og validere koncepter/teknologier der understøtter styring af Smart Grid og etablering af tilpassede strukturer i elforsyningsnettet, som tager højde for udbredelse af elektromobilitet.
  • Skabe overblik over teknologier til ladning og opkobling af elektriske køretøjer på elforsyningsnettet.
  • Teste udviklet koncept i udvalgte case-områder
    
 2. Komponenter til elektriske køretøjer

  • Udføre analyser og eksperimentelt arbejde inden for mekatronik, effektelektronik, miniaturisering og modellering, som understøtter udvikling og anvendelse af robuste, pålidelige og energieffektive elektrotekniske komponenter og systemer.
  • Gennemføre anvendt forskning der involverer regionalt baserede virksomheder.

 

B.      Støtte forretningsudvikling gennem innovation og formidling

 • Støtte innovationsprocesser og demonstrere anvendelse af elektriske køretøjsløsninger, der involverer regionalt baserede virksomheder, offentlige aktører og universiteter.
 • Beskrive og formidle markedsmuligheder og positioner for leverandører af komponenter og systemer indenfor elektroteknik og energihåndtering, som anvendes i branchen for elektromobilitet.
 • Forbedre de regionale rammevilkår for elektromobilitet
   

Projektets arbejde med vidensopbygning involverer de ledende elektrotekniske institutter på universiteterne i Schleswig-Holstein og Syddanmark. De gennemfører anvendt forskning i samarbejde med interesserede virksomheder. På den måde bliver der udviklet vigtige forbindelser og erfaringsudveksling. Sammenhæng og synergi i arbejdet bliver skabt gennem bidrag til vigtige teknologiske aspekter vedrørende elektromobilitet.

Arbejdet med forretningsudvikling på elektromobilitetsområdet målretter sig støtte til teknologiske innovationsprocesser, udvikling af virksomhedsbaserede projekter, formidling af markedsmuligheder og demonstration af løsninger til elektriske køretøjer. Desuden skal de regionale rammebetingelser for elektromobilitet forbedres og samarbejdet mellem universiteter og virksomheder forstærkes. Endvidere vil der blive givet støtte til initiering og gennemførelse af samarbejdsprojekter mellem virksomheder. Aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde med regionens erhvervsudviklingsselskaber og eksisterende netværksinitiativer.